Hem

 

S:t Knuts Gile i Ronneby

 

 

§ 1 i det nuvarande Knutsgillets stadgar

 

S:t Knuts Gille I Ronneby har till uppgift att under värdiga och festliga former föra det medeltida Knutsgillets traditioner vidare. I dess krets skall finnas bröder och systrar förenade i vänskap och med gemensamt intresse för Ronnebys och övriga Blekinges historia.

 

Om det medeltida gillet är mycket litet känt. Det finns dock belagt i den bekräftelse av Ronnebys stadsprivilegier som utfärdades av kung Olof 1387. Man tror att gillet kan räkna sin upprinnelse till mitten av 1200-talet då Ronneby fick en viktig roll som köpstad och replipunkt på handelsrutten mot det då i danska riket införlivade Estland.

 

I mitten av 1980-talet togs initiativ till återupprättande av Ronnebygillet, vilket ledde till att detta officiellt återkonstituerades den 5 december 1988. Det återupprättade gillet höll sin första högtidssammankomst den 22 april 1989 i närvaro av representanter för samtliga övriga svenska Knutsgillen.

 

År 2002 kunde gillet deltaga i den officiella invigningen av den nydöpta "S:t Knuts plats" i centrala Ronneby, ett namn som tillkommit på gillets förslag.

 

Årsprogram

 

April: Högtidsstämma i Heliga Kors kyrka i Ronneby med intagning av nya medlemmar följt av traditionell Knutsbal

 

Augusti: Papegojskjutning med pilbåge enligt medeltida förebild i Johannishus slottspark.

 

Årligen: Ett flertal kulturhistoriska föredrag förlagda till lämplig plats i Blekinge.

En dagsutflykt och/eller resa med historiskt innehåll arrangeras också vanligtvis under sommarhalvåret.

Senast uppdaterad 2018-11-02

 

Kontakt: info@knutsgilletironneby.se