Styrande rådet

Styrande Rådet 2022

 

Ålderman                           Lars Malmgren

1:e Storlsbroder                 Mikael Henriksson

Stolsbroder                        Helena Titz

Stolsbroder                        Håkan Brodd

Överceremonimästare         Christer Svensson

Ceremonimästare               Thomas Loven

1:e Sekreterare                  Carin Erlandsson

2:e Sekreterare                  Ann-Charlotte Fröberg, adj

Skattmästare                     Tomas Rönnholm

Krönikör                            Bo Suneson

Regaliebevarare                 Monika Kryger Bryske

Marskalk                           Björn Priscar

Hedersledamot                  Jan Friberg

Hedersledarmot/Marsk       Hans Wachtmeister