Styrande rådet


Styrande Rådet 2024


Ålderman 

1:e Stolsbroder 

Stolsbroder 

Stolsbroder 

Överceremonimästare 

Ceremonimästare 

1:e Sekreterare 

2:e Sekreterare 

Skattmästare 

Krönikör

Regaliebevarare 

Marskalk 

Marsk

Lars Malmgren

Mikael Henriksson

Helena Titz

Håkan Brodd

Christer Svensson

Anneli Lovén

Carin Erlandsson

Ann-Charlotte Fröberg

Tomas Rönnholm

Vakant

Charlotte Rönnholm

Anders Åkesson

Mats Holm